Study in Russia

Học hỏi từ mọi
người, đừng bắt
chước bất cứ ai

Study in Russia

Học hỏi từ mọi
người, đừng bắt
chước bất cứ ai

Educational Programme Quick Search

Advanced Search

Tìm hiểu thêm về nước Nga

Kaliningrad
Kaliningrad
Dân số: 450.000 người
Trường đại học: 15
Kaliningrad
Dân số: 450.000 người
Trường đại học: 15
Thư viện: 22
Bảo tàng: 12
Công viên và vườn cây: 13
Novosibirsk
Novosibirsk
Dân số: 1.5 triệu người
Trường đại học: 34
Novosibirsk
Dân số: 1.5 triệu người
Trường đại học: 34
Thư viện: 78
Bảo tàng: 42
Công viên và vườn cây: 19
Ussuriisk
Ussuriisk
Dân số: 169.000 người
Trường đại học: 3
Ussuriisk
Dân số: 169.000 người
Trường đại học: 3
Thư viện: 9
Bảo tàng: 10
Công viên và vườn cây: 6
Petrozavodsk
Petrozavodsk
Dân số: 270.000 người
Trường đại học: 9
Petrozavodsk
Dân số: 270.000 người
Trường đại học: 9
Thư viện: 16
Bảo tàng: 23
Công viên và vườn cây: 6