Study in Russia

Học hỏi từ mọi
người, đừng bắt
chước bất cứ ai

Study in Russia

Học hỏi từ mọi
người, đừng bắt
chước bất cứ ai

Educational Programme Quick Search

Advanced Search

Tìm hiểu thêm về nước Nga

Yekaterinburg
Yekaterinburg
Dân số: 1.4 triệu người
Trường đại học: 27
Yekaterinburg
Dân số: 1.4 triệu người
Trường đại học: 27
Thư viện: 62
Bảo tàng: 40
Công viên và vườn cây: 39
Abakan
Abakan
Dân số: 179.000 người
Trường đại học: 3
Abakan
Dân số: 179.000 người
Trường đại học: 3
Thư viện: 14
Bảo tàng: 2
Công viên và vườn cây: 5
Sochi
Sochi
Dân số: 401.000 người
Trường đại học: 11
Sochi
Dân số: 401.000 người
Trường đại học: 11
Thư viện: 5
Bảo tàng: 4
Công viên và vườn cây: 11
Chelyabinsk
Chelyabinsk
Dân số: 1.2 triệu người
Trường đại học: 15
Chelyabinsk
Dân số: 1.2 triệu người
Trường đại học: 15
Thư viện: 67
Bảo tàng: 20
Công viên và vườn cây: 13