Educational Programme Quick Search

Advanced Search

Орос оронтой танилцаарай

Nizhny Novgorod
Nizhny Novgorod
Хүн ам: 1.2 сая хүн
Их сургууль: 50
Nizhny Novgorod
Хүн ам: 1.2 сая хүн
Их сургууль: 50
Номын сан: 53
Музей: 42
Парк, цэцэрлэгт хүрээлэнгүүд: 15
Abakan
Abakan
Хүн ам: 179,000 хүн
Их сургууль: 3
Abakan
Хүн ам: 179,000 хүн
Их сургууль: 3
Номын сан: 14
Музей: 2
Парк, цэцэрлэгт хүрээлэнгүүд: 5
Naberezhnye Chelny
Naberezhnye Chelny
Хүн ам: 526,700 хүн
Их сургууль: 6
Naberezhnye Chelny
Хүн ам: 526,700 хүн
Их сургууль: 6
Номын сан: 5
Музей: 9
Парк, цэцэрлэгт хүрээлэнгүүд: 9
Vladivostok
Vladivostok
Хүн ам: 630,000 хүн
Их сургууль: 28
Vladivostok
Хүн ам: 630,000 хүн
Их сургууль: 28
Номын сан: 20
Музей: 30
Парк, цэцэрлэгт хүрээлэнгүүд: 11