Educational Programme Quick Search

Advanced Search

Орос оронтой танилцаарай

Kaliningrad
Kaliningrad
Хүн ам: 450,000 хүн
Их сургууль: 15
Kaliningrad
Хүн ам: 450,000 хүн
Их сургууль: 15
Номын сан: 22
Музей: 12
Парк, цэцэрлэгт хүрээлэнгүүд: 13
Kazan
Kazan
Хүн ам: 1.2 сая хүн
Их сургууль: 32
Kazan
Хүн ам: 1.2 сая хүн
Их сургууль: 32
Номын сан: 107
Музей: 42
Парк, цэцэрлэгт хүрээлэнгүүд: 8
Sochi
Sochi
Хүн ам: 401,000
Их сургууль: 11
Sochi
Хүн ам: 401,000
Их сургууль: 11
Номын сан: 5
Музей: 4
Парк, цэцэрлэгт хүрээлэнгүүд: 11
Novosibirsk
Novosibirsk
Хүн ам: 1.5 сая хүн
Их сургууль: 34
Novosibirsk
Хүн ам: 1.5 сая хүн
Их сургууль: 34
Номын сан: 78
Музей: 42
Парк, цэцэрлэгт хүрээлэнгүүд: 19