Educational Programme Quick Search

Advanced Search

Орос оронтой танилцаарай

Chelyabinsk
Chelyabinsk
Хүн ам: 1.2 сая хүн
Их сургууль: 15
Chelyabinsk
Хүн ам: 1.2 сая хүн
Их сургууль: 15
Номын сан: 67
Музей: 20
Парк, цэцэрлэгт хүрээлэнгүүд: 13
Yekaterinburg
Yekaterinburg
Хүн ам: 1.4 сая хүн
Их сургууль: 27
Yekaterinburg
Хүн ам: 1.4 сая хүн
Их сургууль: 27
Номын сан: 62
Музей: 40
Парк, цэцэрлэгт хүрээлэнгүүд: 39
Abakan
Abakan
Хүн ам: 179,000 хүн
Их сургууль: 3
Abakan
Хүн ам: 179,000 хүн
Их сургууль: 3
Номын сан: 14
Музей: 2
Парк, цэцэрлэгт хүрээлэнгүүд: 5
Kazan
Kazan
Хүн ам: 1.2 сая хүн
Их сургууль: 32
Kazan
Хүн ам: 1.2 сая хүн
Их сургууль: 32
Номын сан: 107
Музей: 42
Парк, цэцэрлэгт хүрээлэнгүүд: 8